خدمات
_

خدمات ما

با بیش از سی سال تجربه در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تهویه هوا

افراد میتوانن با داشتن یک هوای پاک و مطبوع از یک زندگی سالم و شاد برخوردار باشن

طراحی، ساخت

طراحی و ساخت مدرن تجهیزات

بازسازی و تعمیر

با بیش از سی سال تجربه در بازسازی و تعمیر تجهیزات

تهویه هوای خودرو

ساخت سیستم های تهویه هوا باری اتوموبیل شما

سیستم هوای تمام آب

متخصصین در زمینه ساخت سیستمهای تهویه هوای تمام آب

سیستم های انبساط مستقیم

ساخت سیستم های انبساط مستقیم